Hur funkar Gain?

Gain är ett uttryck som används i samband med filmdukar som beskriver hur mycket ljus duken reflekterar i förhållande till den mängd ljus som projiceras på duken. Har man en duk med 1,0 reflekteras lika mycket ljus som det projiceras, medan det reflekteras mindre ljus om man har en lägre gain. Om gainen är annat än 1,0 så ändrar det förutsättningen från vad som matas ut från projektorn och förändrar bilden! Det vanligaste är att en duk har 1.0.

Vad är negativ Gain!

Dukar med negativ gain (som exempel 0,8) ger tillbaka mindre ljus än man tillför till bildytan. Dessa är ofta gråa dukar och dessa mörkar ned bilden och förstärker svärtan. Var mycket vanligt för 8-10 år sedan när projektorerna inte hade braGain 1,0 på en Crown projektorduk. Neutral gain! ljus/kontrastegenskaper! Men vill du verkligen mörka ned bilden? Största problemet med projektorer har traditionellt varit svag, lampa, dålig kontrast och dålig svärta! Att i det läget sänka ljusstyrkan och mörka ned bilden för att få en bättre svärta verkar ogenomtänkt, man får ju inte heller tillräckligt ljus i ljusa partier på bilden då! Dessutom är flesta av dessa problem är försvinnande små/få nu för tiden och därför klarar man sig mycket bra med en ljusneutral duk!

Och om den är hög?

Dukar med hög gain (som exempel 1,3) ger tillbaka mer ljus än man tillför till bildytan. Dessa är ofta vita dukar med lite ”glattare” yta som förstärker och fokuserar ljus i bilden. Risken med dessa är att man får högglans i bilden och utfrätta ljusa partier i bilden! Detta kan vara mycket irriterande och förstöra filmupplevelsen så undvik detta i största mån om du har en projektor med hygglig lampstyrka (över 1500 ansilumen)!

Vi jobbar bara med neutral gain (1,0) på våra dukar! Du hittar våra produkter i kategorierna motordrivna projektordukar, ramspända projektordukar och manuella projektordukar.

Vill du läsa mer om detta på Engelska så gör du det på Projector Centrals sida!